Νοέμβριος2015

Νοέμβριος2015

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την  Δευτέρα 23.11.2015 ώρα 16:00 στα γραφεία του συλλόγου θα γίνει συνέλευση  με θέματα Οι συνδρομές των μελών Καταγραφή περιουσίας του συλλόγου Δημόσια καταγγελία για τον << Ιωάννη Παπάφη >> Διάφορες άλλες αποφάσεις για τις ακαδημίες και γενικά όλα τα τμήματα του μελιτέα.   Παρακαλείστε να συμμετέχετε στην συνέλευση όλο[…]